Een levering blijkt niet compleet?

Niet compleet bij aflevering:

  • samen met de chauffeur wordt de bestelling gecontroleert op compleetheid. Bij eventueel manco wordt notitie gemaakt op de afleverbon en wordt overlegd hoe dit samen met u opgelost kan worden;
  • constateert u een manco nadat de chauffeur reeds geleverd hebt, neemt u dan direct contact op met onze frontoffice 0182-303200

Niet compleet bij retour halen:

  • u meldt manco, breuk of schade aan de chauffeur. Deze maakt notitie op retourbon;
  • na beoordeling van de schade wordt er door onze frontoffice met u contact opgenomen om de verdere afhandeling met u te bespreken