Moet ik mij legitimeren?

Ja bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Zie hiervoor ook onze algemene leveringsvoorwaarden die u onderaan op onze website aantreft.