Waar kan ik een verzoek tot sponsoring indienen?

De  aard van ons bedrijf maakt dat wij iedere week een groot aantal verzoeken tot sponsoring krijgen. Veelal heeft men bij het organiseren van een evenement voor een goed doel huurmaterialen nodig. Wij hebben hier een budget voor, waarbij het zwaartepunt van sponsoring ligt bij goede doelen t.b.v. kinderen, ernstig zieken en de allerarmsten uit de samenleving. Om de budgetten niet op voorhand geheel op te maken en ruimte voor nieuwe initiatieven te houden, sponsoren wij jaarlijks terugkerende evenementen niet vaker dan een maal per vijf jaar, veelal met een maximum van 50% van de huurwaarde. Kosten van transport sponsoren wij niet.

 

Doordat steeds meer bedrijven minder sponsoren en de subsidies afnemen, krijgen wij veel meer aanvragen voor sponsoring dan voorheen. Dit maakt het voor ons onmogelijk om ieder mooi initiatief te kunnen steunen zonder onze maatschappelijke verantwoording voor de eigen medewerkers in gevaar te brengen.

 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0182-303200 of per mail info@verhuurbedrijfzuidholland.nl.